Spotkanie z Jezusem Miłosiernym (2016)

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże. W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca. 21 kwietnia 2016r. po raz kolejny, nasze przedszkole odwiedził Jaś Pociecha . Dzieci przeżywały przypowieści przybliżające Boże Miłosierdzie; wcielały się w rolę Dobrego Pasterza, poszukującego zagubionej owcy, Samarytanina, który okazał miłosierdzie i zaopiekował się bliźnim napadniętym przez zbójców oraz Miłosiernego Ojca, który przebaczył swojemu marnotrawnemu synowi. Na zakończenie każde dziecko dostało do domu pewną niespodziankę. Zachęcamy Rodziców do wspólnego z dziećmi pogłębienia rozważanych treści.


💕💕💕💕💕💕
💚💚💚💚💚💚

Miłosny list Pana Boga do Ciebie (2015)

Moje dziecko! Może mnie nie znasz ale ja wiem o Tobie wszystko. 
Zanim ukształtowałem  cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat poświęciłem cię (Jeremiasz 1, 5)
Wybrałem Cię przed założeniem świata (Efezjan 1,4)

Twoje dni zostały zapisane w mojej księdze (Psalm 139,16)
Wyznaczyłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce gdzie będziesz mieszkał (Dz. Ap 17,26)
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139,13)
Nigdy nie przestanę Ci dobrze czynić (Jeremiasz 32,40)
Chcę Ci pokazać rzeczy wielkie i niezgłębione (Jeremiasz 33,3)
Jestem także Ojcem, który pociesza Cię we wszystkich Twoich kłopotach (2 Kor. 1,3-4)
Tak, jak pasterz niesie owcę, tak ja nosze Cię blisko mojego serca (Izajasz 40,11)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak mocno, jak ukochałem mojego Syna Jezusa (Ew. Jana 17,23)
Dałem Jezusa na świat abyś zobaczył jak bardzo mi na Tobie zależy (Ew. Jana 17,26)

Pytam Cię czy chcesz być moim dzieckiem? (Ew. Jana 1,12-13)

Odpowiedz na moją miłość bo czekam na Ciebie (Ew. Łukasza 15,11-32)

Oto kolejne spotkanie na warsztatach biblijnych z Jasiem Pociechą. Spotkanie o miłości Pana Boga do nas - Jego dzieci.
Przeczytaj ze swoim dzieckiem "List od Pana Boga", codziennie po kilka zdań a doświadczysz jak Bóg cię kocha.

Rocznica Objawień Fatimskich 1917 - 2012

Podczas październikowego spotkania z Jasiem Pociechą przeżywaliśmy 95. rocznicę Objawień Fatimskich.Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom  powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja obiecała zbawienie.W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja, Franciszek i Hiacynta mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat.  Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości. Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Nią.